Persondatapolitik

trustpilot-logo-white

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, eller indsender personfølsomt data, f.eks. i forbindelse med bestilling af et tilbud, søge job eller andet.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
SFR gruppen ApS
E-mail: sfrgruppen@gmail.com
CVR.nr: 40637184

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:
1. Levering af ydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede ydelser, f.eks. i forbindelse med flytning og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig.
2. Support: Personoplysninger anvendes i forbindelse med supportsager.
3. Regnskab: Personoplysninger anvendes i forbindelse med faktureringer og ordrebehandling.
4. Job: Personoplysninger anvendes i forbindelse med jobansøgning og ansættelse.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:
1. Levering af ydelser: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
2. Support: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
3. Regnskab: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
4. Job: Navn, adresse, e-mail, telefon, ansøgning, cv, foto, kørekort, straffeattest, eksamensbeviser/kurser.

4. KILDER

Når vi indhenter personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:
1. Onlinekilder som f.eks. leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.
2. Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer.

5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:
1. Levering af ydelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.
2. Support: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig.
3. Regnskab: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig samt leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).
4. Job: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vurdere om du er egnet til jobbet og at du leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen samt forsikringsselskaber hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
1. Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, endt/opsagt relation.
2. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
3. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.

9. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
 anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
 anmode om adgang til dine personoplysninger,
 gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
 gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger
 forlange, at vi sletter dine personoplysninger
 modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os på vores e-mail.

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte os via e-mail. Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde.